GreenLiving - VeganButiken i Borlänge

Jordens herrar Pocket

Under lång tid betraktades förslavandet av andra människor som någonting självklart. Filosofer, forskare och politiker hävdade att slaveriet var nödvändigt, moraliskt ­riktigt och av Gud inrättat. Slavhandeln ansågs skapa arbetstillfällen och leda till att de fångna fick ett bättre liv. De få som i början protesterade avfärdades som okunniga, fanatiska och känslo­samma.Numera är vår syn på slaveri annorlunda. Det är lätt för oss att på tvåhundra års avstånd se ihåligheten i de forna argumenten till dess försvar. Men finns det idag andra former av förtryck, för vilka vi är lika blinda som den gamla tidens slaverianhängare?Ja, det gör det, menar Pelle Strindlund. Den uppenbara­ parallellen är exploateringen av djur. I Jordens herrar jämför han argumenten för slaveriet på 1700- och 1800-talet med dem för ­dagens djurförtryck. Han visar på omfattande och djup­gående likheter: i hur slavarna och djuren hanteras, hur förtrycket av de båda grupperna legitimeras och hur de som kritiserar exploateringen bekämpas. De slående likheterna konfronterar oss på ett påtagligt sätt med frågan om de moraliska­ grunderna för utnyttjandet av andra levande varelser.

Buy this
  • 54,00 kr
100 % SSL-säkrad